خدمه دریایی Seafarer's

دریانورد عزیز شما میتوانید با ثبت نام در بانک اطلاعاتی جامع دریانوردان شرکت مهفامارین از موقعیت های شغلی مناسب با شرایط و سمت شما بهره مند شوید.ما کنار شما هستیم

فرم ثبت نام دریانوردان

 • Rank
 • Category
 • Date of birth
 • Requested Salary
 • Mobile Phone
 • WhatsApp/Telegram Number
 • Telephone
 • Home Address
 • Next of Kin
 • Nearest Airport
 • Last Ship/Shipping
 • E-mail
 • آپلود مدارک

  حجم مجاز هریک از مدارک بایستی کمتر از 200 کیلوبایت باشد.
 • Seaman's Book
 • Medical Certificates
 • Training Certificates
 • National Passport